تا حالا فکر کردی کی و کجا نوبت من و تو میشه  بزارنمون روی سنگ مرده شور خونه غسل و کفنمون کنن

تا حالا این طوری فکر نکردی نه
پس خوب فکر کن چون زمان زیادی نداری
 

راستی تا کی میخوام غافل باشم.

یه قدمیمه

اما نمیفهمم. شاید الآن تموم بشه

یه عمر در غفلت بودم. اما دیگه نمیخوام اینجوری بمونم. جای ما اینجا نیست. میگذره.

هر چی بودم تموم شد میخواهم  دیگه  آدم باشم

فقط یكم فكر میخواد